Pyrazine,2-ethoxy-3-(1-methylethyl)-

Product Information
Product Number: AX-9AMR
Product Name: Pyrazine,2-ethoxy-3-(1-methylethyl)-
CAS: 72797-16-1
MW: 166.22
Synonyms: 2-Ethoxy-3-isopropylpyrazine;2-Ethoxy-3-propan-2-ylpyrazine;
EINECS: 276-847-7
Density: 0.998 g/cm3
Melting Point:
Boiling Point: 230.5 ℃ at 760 mmHg
Flash Point: 78.8 ℃
Solubility:
Risk Codes:
Transport Information::