Pyrazine,2-methyl-5-(1-methylethyl)-

Product Information
Product Number: AX-9ALY
Product Name: Pyrazine,2-methyl-5-(1-methylethyl)-
CAS: 13925-05-8
MW: 136.19
Synonyms: Pyrazine,2-isopropyl-5-methyl- (8CI);2-Isopropyl-5-methylpyrazine;2-Methyl-5-(1-methylethyl)pyrazine;2-Methyl-5-isopropylpyrazine;5-Isopropyl-2-methylpyrazine;
EINECS:
Density: 0.957 g/cm3
Melting Point:
Boiling Point: 187.9 ℃ at 760 mmHg
Flash Point: 70.7 ℃
Solubility:
Risk Codes:
Transport Information::